Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  
Laiklik, 1925 öncesi sözlüklerde ‘dinsizlik’ diye tanımlanırdı!.
Pazartesi, 09 Ekim 2006 - (14:22)
Selahaddin Eş Çakırgil

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

Aslında, gelmiş geçmiş c. başkanları arasında en katı laiklerden birisi, Celâl Bayar idi; ikincisi de, denilebilir ki, Sezer!. Laiklik tartışmalarında bu iki örnek unutulmamalı..

M. Kemal, pragmatist idi, bir iktidar virtüözü gibi hareket ederdi, hedeflerine en uygun gelen her ne ise, bir savaştaki bir erkan-ı harb subayı gibi, hemen o vasıtaya yönelirdi.. İsmet Paşa da hakezâ.. Ötekiler de aynı pragmatist çizgiyi izlediler..

Ancak, Sezer, son konuşmasında da, tanımının olmadığının dem vurarak, esasen laikliğin felsefî temellerine işaret ediyor ve işlevsel tanımdan sözediyordu..

Şimdi bazıları, laikliğin yeni bir şey olduğunu sanıyorlar hâlâ.. Halbuki, genelde yakınılan, T.C. rejiminde var olan katı ‘laiklik’tir; totaliter, müdahaleci bir laiklik.. Tıpkı Sovyet komünist İmparatorluğu döneminde olduğu gibi.. Ancak, o zaman bile, Stalin, almanlar karşısında zorlanınca 1942’lerde bütün kiliseleri, mescidleri, sinagogları yeniden açmış ve halkın savaşa ‘gönüllü’ olarak katılabilmesi için bunun gerekli olduğunu farketmiş ve halk kitleleri yeni bir ruhla mâbedlere ve cebhelere koşmuştu; zafere kadar.. Şimdi, o katı laiklik, Sovyetler’le birlikte tarihin çöplüğünde!

Türkiye’deki gibi bir totaliter, katı laiklik uygulamasıysa, şimdi yalnızca Kim İl Sun’un ilkelerinden imbiklenen bir resmî ideolojinin pençesindeki Kuzey Kore’de kaldı..

Önemli bir Osmanlı tarihçisi olan Prof. Ömer Lûtfî Barkan, Osmanlı’nın da felsefî planda laik olduğunu söylerdi.. Çünkü, sosyal hayat her ne kadar İslam şeriatinin genel çerçevesine göre belirlense bile, iktidar, İslam’a göre değil, kılıç gücüne göre belirleniyor ve bir saltanat hukuku geliştirilmiş bulunuyordu.. Bu, yanlış bir tanımlama sayılmamalıdır..

Esasen, İslam tarihinde, Hz. Ali’nin şehîd edilmesinden sonraki, bütün iktidarlar hak mefhumuna göre değil, kılıç gücüne göre şekillendiği için, ‘fiilî bir laiklik’ vardır..

Geçen yüzyılda, şehzâdelerden birisi, ‘Veliahd’ (Padişahlık’ta bir boşalma halinde, hemen onun yerine geçecek olan kişi) olarak belirlenince, Şeyhulislam’dan ‘Veliahd’ın hukuku’nu sorması ve Şeyhulislam Efendi’nin de, ‘İslam’da saltanat ve veliahdliği yok ki, hukuku olsun!.’ diye karşılık vermesi ilginçtir.

Yazık ki, ‘iktidarın İslam’a göre nasıl şekilleneceği’ne dair, tarihimizin ‘Asr-ı Saadet’ ve ‘Khulefâ-i Râşidiyn’ dönemi hâriç, elimizde mükemmel bir örnek de yoktur.. Bizim halkımızın bugün için yakındığı, laikliğin çok katı uygulamasınadır..

Ki, laiklik, 1925 öncesinde İstanbul’da basılmış olan ‘Fransızca-Türkçe’ sözlüklerde bile, ‘Laïcism, laïcité= Dinsizlik’ diye açıklanırdı.. Tabiatiyle, o zaman, laiklikten dem vuran yoktu.. 1921 ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda (anayasada) ‘Devletin dini, ‘Din-i İslam’dır.’ ibaresi daha ilk maddelerinde bir temel kural olarak yazılıydı. Sonra, 1928’de bu ibare kaldırıldı, ama, laiklikten sözeden yine yoktu.. 1937’de ise, zamanın tek parti diktatörlüğünün kamçısı durumunda olan Cumhûriyet Halk Fırkası (CHP)’nin kurultayında, M. Kemal olarak tarafından 6 Ok’tan birisi olarak açıkça zikredildi ve tarifini kimse bilemedi.. Hâlâ da yoktur.. Ancak, 1961 Anayasası’nın ilgili maddesinin tanımı için, Anayasa Komisyonu’nda yapılan tarif, nettir. Orada laiklik, ‘hayatın düzenlenmesinde, naklî delillerin (yani, vahy-i ilahî’nin) değil, sadece aklî delillerin itibar göreceği bir yaşayış tarzı’ olarak tanımlanır.

Kanunî bir tarif mi? Sezer’in dediği gibi, onun tarifi, ‘işlevsel’dir; yani, hele de her güç sahibine göre değişen, yanan-dönen kumaştan yapılmış bir ‘deli gömleği’!. Meclis Başkanı Bülend Arınç da geçen akşam, Kanal 7 ‘da, Ilıcak’a, ‘Ben laikliği kabul ediyorum..’ derken, kafasından kimbilir ne geçiyordu..

Yani, laiklik, bütün bir Müslüman halkı rehine almış bir esaret manifestosudur..

- Allah’a inanmayı, insanın kurtuluşu için istemek..-

Gazeteci Ufuk Güldemir kanser olmuş.. Şifaya kavuşmasını dilerim. Bu münasebetle, onunla yapılan ve dün yayınlanan röportaj ilginçti. ‘Kanser olduğunu öğrendikten sonra ölüm korkuyla dindar filan olmayacağını’ belirtiyor, Güldemir.. Bu, kendi bileceği şeydir. Yani, başkaları bir şey kaybetmiş olmaz.. Müslümanlar, başkalarının Allah’a inanmasını, bir dünyevî kazançları olacağı için değil, onların kurtulması açısından isterler, o kadar.. Bunun dışında, bazılarının adetâ, ‘N’olur, bizim tarafa geç..’ der gibi yalvarıcı edâlar takınmasının; istekte bulunanı da, tıpkı istekte bulunulan gibi komik durumlara düşüreceğini hatırdan çıkarmamak gerekir..

Fransa eski C. Başkanlarından Mitterand, sosyalist ve de ateist olarak bilinirdi.. Prostat kanserinden muzdarib idi.. Bir gün, doktorla olan randevusunu ibtal edip, büyük teolog Prof. Jean Gittan’a uğrar.. ‘Buraya geldim, çünkü, manevî acılarım cismanî acılarımdan çok daha fazla..’ der ve Gittan’a, ‘ölümden sonraki hayatın nasıl olacağı’ üzerine sualler sorar.. Gittan şaşırır ve ‘Sn. Başkan, biz sizin ateist olduğunuzu düşünüyorduk..’ der.. Bunun üzerine, Mitterand; ‘Ben ‘Tanrı’yı bırakmak istediysem de, O beni bir an bile bırakmadı.’ der..

Anlaşılıyor ki, Güldemir’in öyle bir kaygısı yok gibi.. Ama, onun bir cümlesi, bu konunun dışında, Türkiye’deki tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak mahiyette.. ‘Demokrat olmak, laik olmaktan daha önemli bence. Çünkü laiklik, bünyesinde mutlaka demokrasiyi barındırmayabilir. Mesela SSCB de laikti, ama demokrat değildi. Buna karşılık demokrasi, mutlaka laik olur. (…)Mesela, Amerika laiktir; çünkü demokrasi vardır. Amerika’da kamu okullarında din eğitimi verilemez. Hiç bir devlet kaynağı, vergi mükellefinin tek kuruşunu din için harcamaz. Din işleri tamamen cemaatlerdedir. Demokrasi olmazsa, laiklik de olmaz. Ben Türkiye’de laikliğin gerçekten yerleşmesi için, demokrat olunması gerektiğine inanıyorum..’ diyor.. Bu görüş, (Laiklik olmazsa, demokrasi de olmaz..) zanneden Sezer ve generallerle, ‘Ben Başsavcı olsaydım, AK Parti’nin kapatılması için dâva açardım..’ diye yakınan Vural Savaş gibi militan yargıçlara, aynayı bir de düz tutmaları için, ithaf olunur..

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

'Selahaddin Eş Çakırgil'in Son 10 Yazısı
   Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
   Allah’ın diniyle savaşta olanların, o dinin terimlerinden istifade kurnazlığı..
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   Kalblere hükmedilemiyeceğini hâlâ anlamıyan zavallılar..
   Emperyalizm, Lübnan’da yenilmeye mahkûmdur!
   ''Kutsal'' karşıtları, sahiden de ''dua''sız mı?
   ‘Kişilere tapma hastalığı’, başka nasıl olur ki?
   Kosova, bir çetin 'devlet' yolculuğuna çıkarken..
   -Zulm, şirk ve küfrün hâkim olduğu-; ’Her yer Kerbelâ, her gün Âşûrâ..’
   ‘Modern klanlık / kabilecilik’ anlayışının çizgisinde..
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.