İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?author_id=2076
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Cuma, 29 Temmuz 2011 - (12:29)

Mehdi mi dediniz?

Herkes Mehdi’yi konuşuyor, Mesih’i konuşuyor, Deccal, Yecüc Mecüc..

Mehdi ve Mesih gelecek, bizi Deccal ve Yecüc Mecüc’den kurtaracak..

Mehdi ve Mesih’e ilişkin inanışlar da, Mehdi ve Mesih dünyayı bugünki belalardan kurtarmak için değil, felaketlerin artık geri dönülemez noktaya gelmesinden, savaş, kıtlık, tabii afetler ve hastalıklarla yeryüzündeki insanların topluca ölmeye başladıkları, savaşların yeryüzünü kapladığı zamanda, Deccal’in fitnesinin ardından bir de Yecüc’ü Mecüc’ü (Gog ve Magog)’un yeryüzünü işgal etmeye başladıkları bir zamanda, Mehdi ve Mesih gelip bizi kurtaracak..

Gelecek gelmeyecek, bu ayrı bir konu. Şiilerin Mehdisi ile Sünnilerin beklediği Mehdi aynı kişi mi? Ya daYahudilerin Meşiyah’ı ile Hıristiyanların Mesihi, Müslümanların iman ettikleri Mesih aynı kişi mi? Kimse bu işin ayrıntıları ile ilgili değil. Sonuçta bir “kurtarıcı” bekliyorlar..

Ama o kurtarıcıyı beklerken yaşayacakları büyük felaketi es geçiyorlar.. ve ondan sonra kısa bir iyileşmenin ardından yeniden işlerin karışacağı ve dünyanın sonunun geleceğini de hesaba katmıyorlar sanki..Melheme-i Kübra, Hıristiyanların sözünü ettiği Armagedon savaşı nasıl bir savaş kimsenin fikri var mı?

Mehdi ve Mesih’i niye bekliyorsunuz ki? Yeni bir vahiy getirmeyecekler.. Söyledikleri, bugünki düşüncelerinize ve beklentilerinize uymadığında ne yapacaksınız?

Kendilerinin Mehdi ya da Mesih olduğunu söyleyen herkese inanmayacaksınız herhalde.. Ya birden fazla çıkarsa, birini diğerinden nasıl ayırt edeceksiniz.. Mehdi ve Mesih anlaşmazlığa düşerse ne olacak?

Uymanız gereken kurallar bugünden belli. Uyun o zaman.. Mehdi gelse de gelmese de cennete gideceksiniz. Uymanız gereken kurallara uymazsanız Mehdi ve Mesih gelse de gelmese de cehenneme gideceksiniz..

Ortalıkta bir sürü Mehdi dolaşıyor. Kimilerine göre Ahmedi Nejad Mehdi’nin kontrolünde.. Zuhur etti de ilan için gün sayıyorlar.. Kayıp imam,Gerçek İslam Şiadır, Ehli Sünnet sapmadır” derse kabul edecek misiniz? Ya da gelen Mehdi,Ehli Sünnet Fırka-i Naciye’dir, Şia sapmadır” derse, Şiilerin kendi kayıp imamları dışında bir imamın peşinden gideceğini mi sanıyorsunuz?

Mehdi ve Mesih beklentisi içinde olanlar, önce insanlık tarihinin en büyük fitne ve felaketini bekleyip, sonra da bekledikleri felaket kendilerini bulunca kurtuluş umudu ile birbirinin boğazına sarılacak insanlar olmasın sakın..

Benim ömrüm içinde kim gelir, kim gelmez bilmem. Ben ahir zaman peygamberinin ümmetiyim onu bilirim.. Gelen kişinin adı Mehdi olsun ya da olmasın, bana Kur’an’a, Resulullah’ın siret ve sünnetine uygun, hikmet ve adalet içerikli şeyler söyleyecek olursa ona uyarım.. Değilse asla uymayacağım.. AdıMehdi de olsa, babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine de olsa..

Falan şeyh böyle demiş”, “falan ülkedeki Müslümanlar tabi olmuşlar”, çok da itibar edeceğimi sanmam. Yani “beni musalla taşında meyyid gibi bulmayacaklar”. Fısk ve zulüm içerikli işler yaparsa kimse o, ona karşı da direnirim. “Bizden olan bir imam, bize danışır, bize hesap verir, bizi korur, bizi Hakk’a çağırır, kendine değil, Allah’a ve Resulüne, Kitaba, ümmetin birliğine çağırır”. Yoksa benim ırkımdan, dinimden, mezhebimden olması yetmez. Derisinin renginin de derimin renginden olması gerekmez..

Biz, Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Allah’a, Resulüne, Kitaba iman edenler tek bir cemaattir.. Biz kardeşiz. Bizim işlerimiz istişare ve şûra iledir.. İttifak ettiğimiz zaman birlikte hareket eder, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görürüz.. Dinde tartışmaya girmeyiz.. Zanlarımızı nas yerine koymayız. Din büyüklerimizi İlah ve Rab edinmeyiz. Biliriz ki, “Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murad etmiş olabilir.. Biz bilmeyiz Allah bilir”.

Allah’ın bizi nasıl imtihan edeceğini bilmiyoruz. Hz. Nuh’un oğlu gemiye binmedi. Hz. Lut’un karısı peşinden gitmedi. Hz. Aişe ve Hz. Ali anlaşamadılar. Yakub aleyhisselamın 11 oğlu Yusuf’u öldürmek için plan yaptı. Bunlar peygamber ocağında oldu. Ama Firavun’un sarayında Musa, Harun, Yuşa (AS) yetişti.Azer’in puthanesinden Hz. İbrahim çıktı.. Hz. Ali zamanında Mekke’de yaşayıp cehenneme gitmek, Stalinzamanında Moskova’da yaşayıp cennete gitmek mümkün.. Eğer Hz. Ali’nin oğullarına kılıç çektiyseniz vay halinize. Siz Şeyh Şamil’seniz ne mutlu size!

Gün bugündür. Dem bu dem. Dün geçmişte kaldı. Geleceği bilmiyoruz. Öyle ise geçmişin bilgi birikimi ve geleceğin umudu ile bugünü ihya etmeye çalışalım. Selâm ve dua ile.

Yeni Akit